Θύμα της Νέας Οδού ο διοικητής της τροχαίας που καρατομήθηκε από την κυβέρνηση.

Θύμα της Νέας Οδού ο διοικητής της τροχαίας που καρατομήθηκε από την κυβέρνηση.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καρατόμησε αδίκως τον διοικητή του Β Τμήματος Αυτοκινητοδρόμων Αττικής για λάθη και παραλείψεις της Τροχαίας.

Στην προσπάθειά της η κυβέρνηση να δείξει ευαισθησία και αποφασιστικότητα προς την κοινή γνώμη, επιρρίπτει τις ευθύνες στο κλείσιμο της Νέας Οδού από την χιονόπτωση, στον διοικητή της τροχαίας, τον οποίο και καρατόμησε.

Με την καρατόμηση του διοικητή της τροχαίας και την ανάληψη των ευθυνών από το κράτος, η εταιρεία γλυτώνει τις αποζημιώσεις που θα απέδιδε στους οδηγούς. 

Όπως θα δούμε παρακάτω οι κατασκευάστριες εταιρίες στις οποίες παραχωρήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο με σύμβαση (κυρωμένη με Νόμο), η μελέτη κατασκευής, χρηματοδότησης, συντήρησης και εκμετάλλευσης των αυτοκινητοδρόμων, ανέλαβε την υποχρέωση, στο πλαίσιο της εκμετάλλευσης του έργου, να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση της ασφαλούς, ομαλής και ανεμπόδιστης διεξαγωγής της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο. Συνεπώς οι ανάδοχες εταιρίες δεν έχουν μόνον δικαιώματα (υπέρογκα τέλη διοδίων), αλλά και αντίστοιχες υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με παλαιότερη απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών κρίθηκε ότι η εναγόμενη εταιρία κατασκευής Εθνικής Οδού (ΠΑΘΕ), η οποία σύμφωνα με την σύμβαση παραχώρησης του έργου είχε την εκμετάλλευση, διαχείριση, λειτουργία και ασφαλή κυκλοφορία του αυτοκινητοδρόμου, αν και γνώριζε την επέλευση της κακοκαιρίας (χιονοπτώσεις), αλλά και την επιβάρυνση της οδού από τα οχήματα των εκδρομέων, δεν μερίμνησε εγκαίρως και δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα, (ρίψη άλατος – εκχιονιστικά μηχανήματα – γερανοφόρα οχήματα απεγκλωβισμού αυτοκινήτων) προς αποτροπή της διακοπής της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο.

Αποτέλεσμα των παραλείψεων αυτών ήταν η πρόκληση εγκλωβισμού των επιβατών των οχημάτων που χρησιμοποιούσαν της Εθνική Οδό επί πεντάωρο, η κατάσταση δε αυτή τους δημιούργησε ψυχική αναστάτωση, άγχος, ανασφάλεια, στενοχώρια και φόβο για διανυκτέρευσή τους εκτεθειμένοι στην έξαρση των καιρικών φαινομένων και τη μείωση της θερμοκρασίας.

Με την απόφαση αυτή, κρίθηκε ότι η ανωτέρω εναγόμενη κατασκευάστρια εταιρία είναι υπόχρεη για την αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης των επιβατών των εγκλωβισμένων οχημάτων, απορριπτομένης της ενστάσεως περί ελλείψεως παθητικής νομιμοποίησης της αγωγής – ανεξαρτήτως των τυχόν πλημμελειών των οργάνων του δημοσίου (τροχαίας).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νέα Οδού, η εταιρεία ισχυρίζεται ότι έλαβε όλα τα μέτρα για την απρόσκοπτη κίνηση τφων οχημάτων λόγω του επερχόμενου χιονιά. όμως η χιονόπτωση ήταν μικρή σχετικά και δεν δικαιολογεί ούτε απαλλάσσει την εταιρεία από τις ευθύνες της.

Η εταιρεία θα μπορούσε με το προσωπικό που έπρεπε να διαθέσει, να ενημερώνει τους οδηγούς και να μην επιτρέπει την κίνηση σε όσους δεν είχαν αντιολισθητικές αλυσίδες. Παράλληλα δε, τα μέτρα αποκατάστασης και καθαρισμού του δρόμου, αποδείχτηκαν εκ των πραγμάτων ανεπαρκή, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό και την ταλαιπωρία των οδηγών.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.