Πνευματικά δικαιώματα: Ο ρόλος της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και η IP HUB

Πνευματικά δικαιώματα: Ο ρόλος της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και η IP HUB

Πιστή στην καταστατική της υποχρέωση, η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, στρέφεται κατά των ιδιωτικών συμφερόντων για την προστασία των μελών της και των δημιουργών.

Ο μοναδικός αδειοδοτημένος Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) και προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα, ακολουθεί πιστά το καταστατικό του, αντέδρασε άμεσα στην ίδρυση και αναγνώριση από το ΥΠΠΟΑ και τον ΟΠΙ, της ιδιωτικών συμφερόντων IP HUB ανώνυμης εταιρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως Ανεξάρτητης Οντότητας Διαχείρισης (ΑΟΔ).

Σύμφωνα με το καταστατικό της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, κατ΄άρθρο 2, παράγραφος 3,ε «…προβαίνει σε κάθε διοικητική ή δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για τη νόμιμη προστασία των δικαιωμάτων των δικαιούχων/μελών της ασκώντας κάθε ένδικο βοήθημα…»

Η IP HUB ΑΕ, συμφερόντων του επιχειρηματία Δημήτρη Μάρη, μπήκε στο παιχνίδι με στόχο να εκμεταλλευτεί την διασπαστική τάση Ελλήνων δημιουργών, μετά την άρνησή τους στην ανοιχτή πρόσκληση της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, να ενταχτούν ενωμένοι Έλληνες και ξένοι δημιουργοί, στον μοναδικό αυτοδιαχειριζόμενο φορέα στην Ελλάδα.

Η εμμονή των επικεφαλής της ΕΔΕΜ, να απαιτούν άδεια για δεύτερο ΟΣΔ, είναι καταστροφική για τον χώρο. Η διάσπαση, όπως οι ίδιοι κατά το παρελθόν δήλωναν, μόνο αρνητικά αποτελέσματα θα επιφέρει για τους ίδιους.

Πόσο μάλιστα δε, όταν δια στόματος του Στάθη Δρογώση, η άδεια μόνο δεν αρκεί, αλλά χρειάζονται και χρηματοδότηση για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που θέτει ο νόμος για την λειτουργία ενός ΟΣΔ.

Θυμίζουμε ότι η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ έχει καταθέσει προσφυγή στο ΣτΕ και για την υπουργική απόφαση δημιουργίας της ΕΥΕΔ. Η εκδίκαση της προσφυγής έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο και αναμένεται πολύ σύντομα η απόφαση. Σε περίπτωση που κριθεί από το ανώτατο δικαστήριο ότι η ΕΥΕΔ κακώς δημιουργήθηκε, τότε θα καταρρεύσει όλο το οικοδόμημα που έφτιαξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Φαίνεται πως η Υπουργός Πολιτισμού κα Μενδώνη, αναμένει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ώστε να προχωρήσει στις όποιες ενέργειες απαιτούνται για αδειοδότηση της ΕΔΕΜ. Παράλληλα όπως δήλωσε η ίδια, έχει διατάξει διαχειριστικό έλεγχο στην ΕΥΕΔ, καθώς έχει καταγγελθεί αδιαφάνεια στην διαχείριση των εξόδων της κρατικής υπηρεσίας, καθώς ποτέ δεν δημοσίευσε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ έξοδα και συμβάσεις που έγιναν κατά την θητεία του πρώην πρόεδρου του ΟΠΙ και επικεφαλής της ΕΥΕΔ, Γιάννη Αντωνιάδη.

Προσφυγή στο ΣΤΕ εναντίον της IP HUB ΑΕ

Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ζητά την ακύρωση της διαπιστωτικής πράξης του ΥΠΠΟΑ που επιτρέπει τη λειτουργία της ΑΟΔ του επιχειρηματία Δημήτρη Μάρη. Σύμφωνα με το δικόγραφο που κατέθεσε ο καθηγητής του διοικητικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ζητείται να ακυρωθεί ως παράνομη η διαπιστωτική απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού, λόγω εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του άρθρου 4 παρ. 8 του ν.4481/2017.

Συγκεκριμένα:

Ζητείται η ακύρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΡΥΠ/ 717889/15464/2019 διαπιστωτικής πράξης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με την οποία διαπιστώθηκε η υποβολή των στοιχείων της «IP HUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ» – «IP HUB Α.Ε.» για την δραστηριοποίησή της στην ελληνική επικράτεια ως Ανεξάρτητης Οντότητας Διαχείρισης.

Προβάλλονται ως λόγοι ακύρωσης :

α) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 8 του ν. 4481/2017 και ειδικότερα

i) Ελλιπής υποβολή φακέλου στον ΟΠΙ – Έλλειψη απόδειξης της βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας της ΑΟΔ και

ii) Απουσία βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας της «IP HUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ» – «IP HUB Α.Ε.»

β) άλλως και επικουρικώς στον υπό (α) λόγο ακύρωσης: παράβαση νόμου – αντίθεση του άρθρου 4 παρ. 8 του ν. 4481/2017 στα άρθρα 4 παρ. 1, 17, 5 παρ. 1 του Συντάγματος, στα άρθρα 102 και 106 ΣΛΕΕ και στην Οδηγία 2014/26/ΕΕ και ειδικότερα

i) Αντίθεση του άρθρου 4 παρ. 8 του ν. 4481/2017 στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος – Άνιση μεταχείριση μεταξύ των ΟΣΔ και των ΑΟΔ

ii) Αντίθεση του άρθρου 4 παρ. 8 του ν. 4481/2017 στα άρθρα 106 παρ. 1 και 102 ΣΛΕΕ – Άνιση μεταχείριση μεταξύ των ΟΣΔ και των ΑΟΔ- Νόθευση της δομής της αγοράς- κίνδυνος καταχρηστικής συμπεριφοράς της ΑΟΔ

iii) Αντίθεση του άρθρου 4 παρ. 8 του ν. 4481/2017 στα άρθρα 5 παρ. 1 και 17 του Συντάγματος- Μη αποτελεσματική προστασία της οικονομικής ελευθερίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων των δημιουργών

iv) Αντίθεση του άρθρου 4 παρ. 8 του ν. 4481/2017 στην Οδηγία 2014/26/ΕΕ- Ενιαία αντιμετώπιση ΟΣΔ και ΑΟΔ- ανάγκη αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας των οντοτήτων διαχείρισης

γ) παρανομία της προσβαλλομένης: ελλιπής αιτιολογία-παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας – εσφαλμένη εισήγηση του ΟΠΙ

Ως προς το νομικό μέρος

Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ έχει πρόδηλο συμφέρον για την άσκηση της παρούσας αίτησης ακύρωσης κατά της ως άνω ΥΑ, αφού δραστηριοποιείται – δυνάμει της 2170/6-3-2003 ΥΑ – στον τομέα συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα με σκοπό τη διαχείριση και προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων επί των έργων των μελών του, ήτοι συνθετών και στιχουργών, οι οποίοι ως πνευματικοί δημιουργοί έχουν αναθέσει σε αυτόν με καταπιστευματική μεταβίβαση το σύνολο των εξουσιών του περιουσιακού δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας επί των έργων τους.

Αποτελεί, μάλιστα, τον ΜΟΝΑΔΙΚΟ οργανισμό που δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό, πλην της πρώην ΑΕΠΙ και πλέον της ΕΥΕΔ του ΟΠΙ, στην οποία δια νόμου και όλως εκτάκτως ανατέθηκαν οι εργασίες της ΑΕΠΙ. Δεδομένου ότι με την προσβαλλόμενη ΥΑ διαπιστώνεται η υποβολή των στοιχείων για την λειτουργία στην ελληνική επικράτεια Ανεξάρτητης Οντότητας Διαχείρισης, με τις αυτές με εμάς αρμοδιότητες, η Αυτοδιαχείριση έχει έννομο συμφέρον να αιτηθεί την ακύρωσή της.

Λόγοι ακυρώσεως

Α. Παρανομία της προσβαλλόμενης λόγω εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του άρθρου 4 παρ. 8 του ν. 4481/2017

i) Ελλιπής υποβολή φακέλου στον ΟΠΙ – Έλλειψη απόδειξης της βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας της ΑΟΔ

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 8 του ν. 4481/2017 «ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, που είναι εγκατεστημένη στην ελληνική επικράτεια, μπορεί να δραστηριοποιείται σε αυτήν, αφού προηγουμένως γνωστοποιήσει την πρόθεσή της αυτή στον ΟΠΙ, καθώς επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας της, στα οποία περιλαμβάνονται η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ., η έδρα και ο νόμιμος εκπρόσωπός της. Επίσης, γνωστοποιεί στον ΟΠΙ κατάλογο των δικαιούχων, τους οποίους εκπροσωπεί και των αντίστοιχων έργων ή αντικειμένων προστασίας τους, καθώς και το είδος της διαχείρισης στην οποία προβαίνει».

Από την ως άνω διάταξη, προκύπτει ότι για την νόμιμη δραστηριοποίηση μιας Ανεξάρτητης Οντότητας Διαχείρισης, θα πρέπει αυτή να γνωστοποιεί στον ΟΠΙ κατάλογο δικαιούχων, τους οποίους εκπροσωπεί, κατάλογο αντίστοιχων έργων ή αντικειμένων προστασίας τους και το είδος της διαχείρισης στην οποία προβαίνει.

Οι απαιτήσεις δε αυτές τοποθετούνται στο γενικότερο πλαίσιο ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ λειτουργίας μιας βιώσιμης και αποτελεσματικής ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης με στόχο την μέγιστη δυνατή προστασία των δικαιούχων κατ’ άρθρο 1 του ν. 4481/2017 και της Οδηγίας 2014/26/ΕΕ.

Τούτων έπεται ότι, σύμφωνα με την ορθή ερμηνεία του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 4481/2017, η Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης θα πρέπει για την νόμιμη λειτουργία της, όχι μόνο να υποβάλει την σχετική αίτηση και τα τυπικά δικαιολογητικά που ειδικώς αναφέρονται στην ως άνω διάταξη, αλλά κυρίως να αποδεικνύει την βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της με στόχο την μέγιστη δυνατή προστασία των δικαιούχων κατ’ άρθρο 1 του ν. 4481/2017 και της Οδηγίας 2014/26/ΕΕ, και συναφώς, να προσκομίζει το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό.

Εν προκειμένω με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/717889/15464/2019 διαπιστωτική ΥΑ διαπιστώθηκε η υποβολή των στοιχείων του άρθρου 4 παρ. 8 της «IP HUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ» – «IP HUB Α.Ε.» για την δραστηριοποίησή της ως ΑΟΔ, χωρίς να αποδεικνύεται από την Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης η βιωσιμότητα και η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της και χωρίς το Υπουργείο να ζητήσει την προσκόμιση από αυτήν των σχετικών δικαιολογητικών.

Συνεπώς, η προσβαλλόμενη ΥΑ τυγχάνει παράνομη, καθώς εκδόθηκε κατόπιν εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του άρθρου 4 παρ. 8 του ν. 4481/2017 και ειδικότερα εκδόθηκε χωρίς να πληρούται η βασικότερη προϋπόθεση του νόμου – η απόδειξη της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας της Οντότητας- και κατά τούτο ακυρωτέα.

ii) Απουσία βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας

Με την προσβαλλόμενη ΥΑ παραβιάζεται το άρθρο 4 παρ. 8 του ν. 4481/2017, όχι μόνο επειδή εκδόθηκε παράτυπα, χωρίς την προσκόμιση από την «IP HUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ» – «IP HUB Α.Ε.» των στοιχείων για την απόδειξη της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητάς της ως ΑΟΔ, αλλά πρωτίστως επειδή είναι πρόδηλη η έλλειψη βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας της ανεξάρτητης οντότητας, η οποία απαγορεύει την λειτουργία της στην ελληνική επικράτεια.

Ειδικότερα:

1) Η ΑΟΔ έχει συσταθεί με μετοχικό κεφάλαιο που ορίζεται στο ποσό των μόλις ΕΥΡΩ είκοσι έξι χιλιάδων (26.000 ευρώ), το οποίο γεννά σοβαρές αμφιβολίες ως προς την βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητα της οντότητας, δεδομένου ότι πρόκειται και για νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Το ποσό δε των 26.000 ευρώ δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε για τους δικαιούχους ούτε και για τη λειτουργία της οντότητας, αυτής καθ’ εαυτής.

2) Η ΑΟΔ έχει συσταθεί ως μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρία, νομική μορφή που επίσης δεν κατοχυρώνει την βιωσιμότητά της «IP HUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ» – «IP HUB Α.Ε.» ως ΑΟΔ ούτε και την αποτελεσματικότητά της, δεδομένου ότι ακόμα και η λύση της και η συνεπαγόμενη έκθεση των δικαιούχων να συνιστά μια απλή διαδικασία.

3) Η ΑΕ συστάθηκε μόλις στις 21.11.2019, με αποτέλεσμα εξ αυτού και μόνο του γεγονότος της όλως πρόσφατης σύστασής της να μην μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί η βιωσιμότητα και η αποτελεσματικότητά της.

Τα ανωτέρω εν συνδυασμώ, όχι μόνο γεννούν αμφιβολίες ως προς την βιωσιμότητα και αποτελεσματικότητα της «IP HUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ» – «IP HUB Α.Ε.» ως ΑΟΔ, αλλά αποδεικνύουν το αντίθετο, ήτοι την απουσία της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας της οντότητας.

Β. Άλλως και επικουρικώς : παράβαση νόμου – αντίθεση του άρθρου 4 του ν. 4481/2017 στα άρθρα 4 παρ. 1, 17, 5 παρ. 1 του Συντάγματος, στα άρθρα 102 και 106 ΣΛΕΕ και στην Οδηγία 2014/26/ΕΕ.

Όλως επικουρικώς, εάν θεωρηθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 8 του ν. 4481/2017, όπως αυτό εκτίθεται ανωτέρω, δεν απαιτείται ως προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία της ΑΟΔ η συνδρομή και απόδειξη της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας της οντότητας, τότε η διάταξη αυτή προσκρούει στα άρθρα 4 παρ. 1, 17, 5 παρ. 1 και 106 παρ. 2 του Συντάγματος και στην Οδηγία 2014/26/ΕΕ. Ειδικότερα:

i) Αντίθεση του άρθρου 4 παρ. 8 του ν. 4481/2017 στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος – Άνιση μεταχείριση μεταξύ των ΟΣΔ και των ΑΟΔ

Στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος κατοχυρώνεται η συνταγματική αρχή της ισότητας, η οποία επιτάσσει την ομοιόμορφη μεταχείριση φυσικών ή νομικών προσώπων που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες.

Εν προκειμένω, τόσο ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης όσο και η Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης προβλέπονται ως νομικές οντότητες από την Οδηγία 2014/26/ΕΕ και τις διατάξεις του ν. 4481/2017 που έχουν ως βασική αρμοδιότητα και σκοπό την διαχείριση και προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων εξ’ ονόματος περισσοτέρων του ενός δικαιούχων μουσικών έργων (συνθετών μουσικών έργων, στιχουργών, διασκευαστών κλπ) για το συλλογικό όφελος αυτών. Τούτων έπεται ότι προβλέπονται από τις ίδιες διατάξεις, έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες και υπηρετούν τον ίδιο σκοπό.

Αν, λοιπόν, θεωρηθεί ότι για τους μεν ΟΣΔ απαιτείται κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 4481/2017 υποβολή σχεδίου σύμβασης ανάθεσης, κανονισμός διανομής δικαιωμάτων και κάθε στοιχείο σχετικά με την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας, ενώ για τους ΑΟΔ δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 8 συνδρομή και απόδειξη της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητάς τους, ο νομοθέτης προβαίνει σε προδήλως άνιση μεταχείριση δύο οντοτήτων που τελούν υπό όμοιες συνθήκες. Δεν συντρέχει, δε, κανένας δικαιολογητικός λόγος που να δικαιολογεί την άνιση αυτή μεταχείριση, ούτε μπορεί ως τέτοιος να θεωρηθεί το γεγονός ότι οι ΟΣΔ δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ενώ οι ΑΟΔ έχουν, δεδομένο το οποίο ουδόλως σχετίζεται με την ανάγκη εξασφάλισης της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας μιας οντότητας διαχείρισης, η οποία υπαγορεύεται από το δημόσιο συμφέρον της προστασίας των δικαιωμάτων των δικαιούχων και της ομαλής λειτουργίας της αγοράς.

ii) Αντίθεση του άρθρου 4 παρ. 8 του ν. 4481/2017 στα άρθρα 106 παρ. 1 και 102 ΣΛΕΕ – Άνιση μεταχείριση μεταξύ των ΟΣΔ και των ΑΟΔ- Νόθευση της δομής της αγοράς- κίνδυνος καταχρηστικής συμπεριφοράς της ΑΟΔ

Σύμφωνα με την νομολογία του ΔΕΕ (C-553/2012, Eπιτροπή κατά ΔΕΗ), ένα κράτος μέλος παραβιάζει τις απαγορεύσεις που επιβάλλει το άρθρο 106 ΣΛΕΕ, σε συνδ. με το άρθρο 102 ΣΛΕΕ, όταν λαμβάνει νομοθετικά μέτρα που δημιουργούν καταστάσεις, όπου τα ειδικά δικαιώματα που έχουν χορηγηθεί σε μια επιχείρηση είναι ικανά να θέσουν τον κίνδυνο της νόθευσης της δομής της αγοράς και της κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης της προνομιούχου επιχείρησης έναντι των λοιπών φορέων.

Είναι δε σαφές από την νομολογία του ΔΕΕ ότι ένα σύστημα ελεύθερου, ανόθευτου ανταγωνισμού, όπως αυτό που προβλέπεται από τη ΣΛΕΕ, μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εφόσον εξασφαλιστεί η ισότητα ευκαιριών μεταξύ διαφόρων οικονομικών παραγόντων. Τούτο σημαίνει ότι εάν ένα κρατικό μέτρο επάγεται ανισότητα ευκαιριών μεταξύ των δρώντων οικονομικών παραγόντων, και συνεπώς περιορίζει τον ανταγωνισμό, ένα τέτοιο μέτρο συνιστά παράβαση του άρθρου 106 παρ. 1 ΣΛΕΕ και 102 ΣΛΕΕ. Αρκεί να αποδειχτεί ότι το κρατικό μέτρο πράγματι δημιούργησε άνισες συνθήκες ανταγωνισμού ευνοώντας την προνομιούχο μεταχείριση και συνεπώς επηρέασε τη δομή της αγοράς, για να στοιχειοθετηθεί παραβίαση των διατάξεων της ΣΛΕΕ.

Εν προκειμένω, εάν θεωρηθεί ότι για την λειτουργία των μεν ΑΟΔ δεν απαιτείται ως προϋπόθεση η βιωσιμότητα και η αποτελεσματικότητα της οντότητας, ενώ ότι για τους ΟΣΔ απαιτείται η βιωσιμότητα και η αποτελεσματικότητά τους, χωρίς τις οποίες δεν χορηγείται άδεια λειτουργίας, τότε νοθεύεται πρόδηλα ο ανταγωνισμός. Και τούτο, διότι παρέχεται προστασία σε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων (ΑΟΔ), η οποία είναι ικανή να επηρεάσει ουσιωδώς την ικανότητα άλλων οντοτήτων (ΟΣΔ) να ασκούν την ίδια δραστηριότητα στην ίδια γεωγραφική ζώνη και υπό παρόμοιες συνθήκες.

Αυτή δε η εκ διαμέτρου αντίθετη μεταχείριση είναι ικανή να οδηγήσει σε οριστική διακοπή των ΟΣΔ, οι οποίοι υπόκεινται στις αυστηρές προϋποθέσεις της βιωσιμότητας και στην καθιέρωση ενός μονοπωλίου στην αγορά της διαχείρισης μουσικών πνευματικών δικαιωμάτων, ήτοι στην καθιέρωση της «IP HUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ» – «IP HUB Α.Ε.», η οποία θα έχει χάρη στα προνόμιά της δεσπόζουσα θέση και θα συγκεντρώσει το σύνολο των δημιουργών – δικαιούχων. Περαιτέρω δε, η λειτουργία της ΑΟΔ, η οποία δεν θα υπόκειται και σε έλεγχο βιωσιμότητας και αποτελεσματικότητας θα θέτει εν αμφιβόλω την προστασία των δικαιούχων και θα οδηγήσει μετά βεβαιότητας σε καταχρηστική δραστηριότητα.

Τούτων έπεται ότι εν προκειμένω, η θέσπιση του νομοθετικού μέτρου της αδειοδότησης των ΑΟΔ χωρίς την συνδρομή της προϋπόθεσης της βιωσιμότητάς τους, δημιουργεί μια κατάσταση, όπου τα ειδικά αυτά δικαιώματα μπορούν εκ των πραγμάτων να δημιουργήσουν τον κίνδυνο της νόθευσης της αγοράς της διαχείρισης μουσικών πνευματικών δικαιωμάτων και της καταχρηστικής συμπεριφοράς της – σε βέβαιη μελλοντικά δεσπόζουσα θέση- ΑΟΔ και συνεπώς, παραβιάζει τα ως άνω άρθρα της ΣΛΕΕ.

iii) Αντίθεση του άρθρου 4 παρ. 8 του ν. 4481/2017 στα άρθρα 5 παρ. 1 και 17 του Συντάγματος

Μη αποτελεσματική προστασία της οικονομικής ελευθερίας και των περιουσιακών δικαιωμάτων των δημιουργών

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Συντάγματος «1. Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Xώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη».

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Συντάγματος «1. H ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Kράτους, τα δικαιώματα όμως που απορρέουν από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος».

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4481/2017 «γ. Ως «ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης» νοείται κάθε οργανισμός που εξουσιοδοτείται από τον νόμο ή μέσω μεταβίβασης, άδειας ή οποιασδήποτε άλλης συμβατικής συμφωνίας, για τη διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων εξ ονόματος περισσότερων του ενός δικαιούχων, για το συλλογικό όφελος αυτών, ως αποκλειστικό ή κύριο σκοπό του, και ο οποίος: αα) δεν ανήκει σε δικαιούχους ούτε ελέγχεται από αυτούς, άμεσα ή έμμεσα, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, και ββ) έχει οργανωθεί σε κερδοσκοπική βάση».

Τούτων έπεται ότι εάν θεωρηθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 8 του ν. 4481/2017, για την λειτουργία των ΑΟΔ δεν απαιτείται η συνδρομή σε αυτές της προϋπόθεσης της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας, τότε το άρθρο αυτό αντίκειται στο άρθρο 5 του Συντάγματος που κατοχυρώνει την οικονομική ελευθερία των δημιουργών και στο άρθρο 17 του Συντάγματος που κατοχυρώνει την προστασία των περιουσιακών τους δικαιωμάτων.

Και τούτο διότι μια οντότητα μη βιώσιμη και μη αποτελεσματική δεν μπορεί εξ΄ ορισμού να εκπληρώσει τον σκοπό της και να προστατέψει και να διαχειριστεί αποτελεσματικά τα περιουσιακά δικαιώματα των δημιουργών και την οικονομική και επαγγελματική τους ελευθερία.

iv) Αντίθεση του άρθρου 4 παρ. 8 του ν. 4481/2017 στην Οδηγία 2014/26/ΕΕ- Κοινή αντιμετώπιση ΟΣΔ και ΑΟΔ- ανάγκη αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας

α. Σκοπός της Οδηγίας 2014/26/ΕΕ είναι:

-η «διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης»,

-«η προστασία των μελών των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, των διακιούχων και των τρίτων»,

– «η διασφάλιση του υψηλού επιπέδου διακυβέρνησης, οικονομικής διαχείρισης, διαφάνειας και λογοδοσίας των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης»,

-«η διασφάλιση ότι οι κάτοχοι των δικαιωμάτων μπορούν να προστατευτούν πλήρως από την εσωτερική αγορά κατά τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων τους»,

-«η διασφάλιση του βέλτιστου συλλογικού συμφέροντος των δικαιούχων που εκπροσωπούν οι οντότητες συλλογικής διαχείρισης, «η εμπιστοσύνη των δικαιούχων στον τομέα διαχείρισης των δικαιωμάτων»

-«η αποτελεσματική συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων»,

-«τα δικαιώματα και οι κατηγορίες δικαιωμάτων να προσδιορίζονται κατά τρόπο με τον οποίο να επιτυγχάνεται μια ισορροπία μεταξύ της ελευθερίας των δικαιούχων να διαθέτουν τα έργα τους και άλλα αντικείμενα και της ικανότητας του οργανισμού να διαχειρίζεται τα δικαιώματα αποτελεσματικά».

β. Περαιτέρω, η οδηγία προβλέπει την υποχρέωση διαφάνειας και υποβολής εκθέσεων των ΑΟΔ και ειδικότερα την υποχρέωση παροχής πληροφοριών σχετικά με τα έσοδα από δικαιώματα, τα έξοδα διαχείρισης, τις κρατήσεις που γίνονται για κάθε σκοπό καθώς και την υποχρέωση δημοσιοποίησης της γενικής πολιτικής τους για τα έξοδα διαχείρισης, τις κρατήσεις, τη διανομή των ποσών, τη χρήση μη διανεμητέων ποσών.

Από τα ανωτέρω α και β προκύπτει ότι η Οδηγία 2014/26/ΕΕ επιβάλλει την αποτελεσματική προστασία των δικαιούχων και μελών των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και ανεξάρτητων οντοτήτων διαχείρισης. Αυτή δε η αποτελεσματική προστασία μπορεί να επιτευχθεί μόνο υπό τον ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ όρο της εξασφάλισης της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας της ίδιας της οντότητας.

Τούτων έπεται ότι εάν θεωρηθεί ότι το άρθρο 4 παρ. 8 του ν. 4481/2017 έχει την έννοια ότι δεν απαιτείται ως προϋπόθεση η βιωσιμότητα και η αποτελεσματικότητα για τη λειτουργία μιας ΑΟΔ, τότε το άρθρο αυτό έρχεται σε αντίθεση με την Οδηγία 2014/26/ΕΕ και συνιστά πλημμελή μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο, καθώς η ανάγκη και οι υποχρεώσεις της αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας των οντοτήτων συλλογικής διαχείρισης διατρέχουν στο σύνολό της την Οδηγία και αποτελούν βασικές αρχές της λειτουργίας των οντοτήτων αυτών, διότι μόνο τότε εξασφαλίζεται ο βασικός σκοπός, ήτοι η προστασία των δημιουργών.

γ. Περαιτέρω, η Οδηγία ουδεμία διάκριση κάνει μεταξύ των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης και των Ανεξάρτητων Οντοτήτων Διαχείρισης ως προς το ζήτημα της υποχρέωσης εξασφάλισης βιωσιμότητάς τους, σε αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4481/2017.

Και τούτο, διότι, κατά την Οδηγία τόσο οι ΟΣΔ όσο και οι ΑΟΔ έχουν κοινό σκοπό, αυτόν της διαχείρισης και προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών για το συλλογικό όφελος αυτών.

Δηλαδή, η Οδηγία δεν διακρίνει μεταξύ των οντοτήτων διαχείρισης, θέτοντας την βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα ως προϋπόθεση μόνο των ΟΣΔ, καθώς, αφού σκοπός όλων των οντοτήτων είναι η αποτελεσματική προστασία των δημιουργών, ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ προϋπόθεση για την εκπλήρωση του σκοπού τους είναι η εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας των ιδίων οντοτήτων.

Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή σε περίπτωση που η βιωσιμότητα και η αποτελεσματικότητα δεν αποτελούσε προϋπόθεση λειτουργίας των ΑΟΔ, θα αυτοαναιρούνταν η ίδια η ύπαρξή τους, καθώς δεν θα μπορούσαν να εκπληρώσουν τον σκοπό τους, ήτοι την αποτελεσματική προστασία των δικαιούχων.

Συνεπώς, αν θεωρηθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 8 του ν. 4481/2017 δεν απαιτείται η συνδρομή της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας για την λειτουργία μιας ΑΟΔ, τότε η διάταξη αντίκειται στην Οδηγία.

Γ. Παρανομία της προσβαλλομένης: ελλιπής αιτιολογία-παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας- εσφαλμένη εισήγηση του ΟΠΙ

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 8 «ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν εισήγησης του ΟΠΙ, συντάσσει πράξη με την οποία διαπιστώνεται η υποβολή των σχετικών στοιχείων, την οποία αποστέλλει στην ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης».

Εν προκειμένω, ο Υπουργός Πολιτισμού υιοθέτησε πλήρως την εισήγηση του ΟΠΙ, η οποία ήταν εσφαλμένη και παράνομη, με αποτέλεσμα η ΥΑ να τυγχάνει ακυρωτέα στο σύνολό της. Και τούτο διότι:

1) Η εισήγηση του ΟΠΙ ήταν ελλιπής, διότι όλως εσφαλμένως, όπως αναλύεται στους υπό Α. και Β. λόγους ακύρωσης, δεν έκρινε επί της ουσίας και δη επί της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας της «IP HUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ» – «IP HUB Α.Ε.» για τη λειτουργία της ως ΑΟΔ.

2) Μολονότι η εισήγηση αυτή αποτελεί απλή και όχι σύμφωνη γνώμη, η Υπουργός ακολούθησε κατά γράμμα την ελλιπή και παράνομη εισήγηση του ΟΠΙ και εξέδωσε την διαπιστωτική ΥΑ, δίχως να ελέγξει την βασική προϋπόθεση της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας της ΑΟΔ κατά παράβαση του Συντάγματος, της Οδηγίας και του άρθρου 4 παρ. 8 του ν. 4481/2017.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και όσους επιφυλάσσομαι να προσθέσω με το δικόγραφο των πρόσθετων λόγων

ΖΗΤΩ

1. Την ακύρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/717889/15464/2019 διαπιστωτικής πράξης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με την οποία διαπιστώθηκε η υποβολή των στοιχείων της «IP HUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ» – «IP HUB Α.Ε.» για την δραστηριοποίησή της στην ελληνική επικράτεια ως Ανεξάρτητης Οντότητας Διαχείρισης.

2. Την καταδίκη του αντιδίκου στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη και στην αμοιβή του δικηγόρου μου.

Αθήνα, 22-01-2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.