Συγγενικά Δικαιώματα: Ανατροπή του τεκμηρίου εκπροσώπησης από τον GEA

Συγγενικά Δικαιώματα: Ανατροπή του τεκμηρίου εκπροσώπησης από τον GEA

Με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (349/14-1-2022) ο GEA έχασε τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε καταθέσει.

Σύμφωνα με τον Νόμο 2121/1993, η εύλογη αμοιβή του άρθρου 49, εισπράττεται μόνο από τον GEA. Ειδικότερα το δικαίωμα εύλογης αμοιβής των ερμηνευτών ή εκτελεστών καλλιτεχνών είναι ανεκχώρητο, με την επιφύλαξη της υποχρεωτικής ανάθεσης της είσπραξης και διαχείρισης από τον GEA. Σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του Ν.4481/2017 ο GEA ως μοναδικός ενιαίος ΟΣΔ που λειτουργεί με άδεια του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ασκεί δικαιώματα ή αξιώσεις στο πλαίσιο του ν. 2121/1993, τα οποία υπόκεινται σε υποχρεωτική συλλογική διαχείριση, ενώ τεκμαίρεται ότι εκπροσωπεί όλους ανεξαιρέτως τους δικαιούχους, ημεδαπούς και αλλοδαπούς και όλα ανεξαιρέτως τα έργα τους.

Όπως όμως έχει νομολογηθεί, το τεκμήριο του παραπάνω άρθρου είναι μαχητό και ο χρήστης μπορεί να το ανατρέψει.

 

Δείτε την απόφαση:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*