Άνοιξε η εφαρμογή για την αποζημίωση των 534 ή 300 ευρώ στους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

Άνοιξε η εφαρμογή για την αποζημίωση ειδικού σκοπού 2 των 534 ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους στην ΑΑΔΕ.

Την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους από 300 έως 534 ευρώ θα λάβουν για τον Μάιο του 2020 οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι  αυτοαπασχολούμενοι και οι ατομικές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 25 Ιουνίου 2020

Προϋποθέσεις καταβολής αποζημίωσης

Οι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται σωρευτικά.

  • Πρέπει να είστε ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος, ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης ή προσωπική εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, συμπλοιοκτησία, κοινωνία αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα ( εξαιρούνται οι κοινωνίες κληρονόμων εταίρων ΕΠΕ), καθώς και ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη, ΕΠΕ ή ΙΚΕ.
  • Να έχετε την έδρα ή τη μόνιμη εγκατάστασή σας στην Ελλάδα.
  • Να απασχολείτε από κανέναν μέχρι και είκοσι (20) εργαζόμενους.
  • Ο δηλωμένος στις 20.3.2020 στο φορολογικό μητρώο κύριος ή δευτερεύων ΚΑΔ σας με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα το 2018, περιλαμβάνεται στον πίνακα Ι ή ΙΙ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΓΔΟΥ 134/16.6.2020.
  • Να έχετε υποβάλει μέχρι και τις 20.3.2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ακαθάριστα έσοδα μεγαλύτερα του μηδενός (εξαιρούνται επιχειρήσεις με έναρξη 1.10.2018 και μετά). Εάν είστε επιχείρηση θαλάσσιας αλιείας να έχετε υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2018 μέχρι και τις 20.3.2020.
  • Να έχετε υποβάλει μέχρι και τις 16.6.2020 όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για τις φορολογικές περιόδους από 1.1.2018 μέχρι και τις 29.2.2020.
  • Να μην είστε σε αδράνεια από την 1.4.2019 και μετά σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 134/16.6.2020.
  • Να είστε επιχείρηση που πραγματοποιεί απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ πράξεις (εκροές) και έχετε τροποποιήσει τις δηλώσεις σας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, σύμφωνα με τους όρους της ΓΔΟΥ 134/16.06.2020.
  • Να μην έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησής σας για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών

Για την αίτηση ενίσχυσης μπείτε στη σελίδα https://www.aade.gr/mybusinesssupport

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*