Πνευματικά Δικαιώματα – Χρήση ραδιοφώνου – τηλεόρασης

Ένα ερώτημα από τους χρήστες (καταστήματα εστίασης, ξενοδοχεία και λοιπές επιχειρήσεις) σχετικά με την υποχρέωση λήψης άδειας δημόσιας εκτέλεσης από την χρήση τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού δέκτη απαντάται παρακάτω.

Σύμφωνα με αιτιολογημένη απάντηση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, σε σχετικό ερώτημα, ναι, απαιτείται η λήψης της σχετικής άδειας.

«…Όπως είναι γνωστό, η ραδιοτηλεοπτική μετάδοση ενός έργου που το καθιστά προσιτό σε έναν κύκλο ευρύτερο από τον στενό οικογενειακό ή φιλικό, συνιστά δημόσια εκτέλεση του έργου (Κουμάντος, Πνευματική Ιδιοκτησία, 2002, σελ. 216).

Τo ΔΕΕ έχει άλλωστε πλούσια νομολογία επί του θέματος αυτού βάσει της οποίας κατά κανόνα οφείλεται αμοιβή για δημόσια εκτέλεση ενός έργου ιδίως εφόσον υφίσταται εγκατάσταση τηλεόρασης ή ραδιοφωνική εγκατάσταση (βλ. C-293/98, Egeda/Hoasa, C-192/04, Lagardère, C-306/05, SGAE/ Rafael Hoteles, C-393/09, BeSoft, C-403/08 & C-429/08, Premier League, C-431/09 and C-432/09, Airfield, C-283/10, Globus Circus, C-135/10, Consorzio Fonografici v. Del Corso, C-162/10, Phonographic Performance Ltd).

Όπως επίσης γίνεται παγίως δεκτό, όταν λειτουργεί τηλεόραση ή υπάρχει ραδιοφωνική εγκατάσταση αναπόφευκτα αναπαράγονται και έργα προστατευόμενα με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα. Ακόμα και στην περίπτωση της μετάδοσης αθλητικών αγώνων μπορεί να αναπαράγονται προστατευόμενα έργα είτε κατά τα διαφημιστικά διαλείμματα είτε κατά τη ροή της μετάδοσης, όπως έγινε για παράδειγμα στην περίπτωση της μετάδοσης του ύμνου της ένωσης Premier League (βλ. προτάσεις της Γενικής Εισαγγελέως στις υποθέσεις C 403/08 και C 429/08, σημ.113, 219 και κείμενα σχετικών αποφάσεων σημεία 149, 201-203 σκεπτικού, σημ. 7 διατακτικού).»

Συνδρομητικές υπηρεσίες – NOVA TV – COSMOTE TV

Σύμφωνα με τα επαγγελματικά συνδρομητικά συμβόλαια των παραπάνω παρόχων, ρητώς αναφέρεται η υποχρέωση των χρηστών λήψης Άδειας Δημόσιας Εκτέλεσης – από τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) 

Συμβόλαιο NOVA (παρ. 5.4, σελ. 7)

Συμβόλαιο COSMOTE TV (παρ. 4.3 σελ. 2)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*